15 kwietnia br. Prezes Maciej Sytek spotkał się z Małgorzata Waszak, Przewodniczącą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. Podczas spotkania prowadzono dyskusję na temat transformacji Wielkopolski Wschodniej, w tym o możliwych kierunkach wsparcia w ramach Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Wielkopolski Wschodniej oraz dalszych pracach nad przygotowaniem ostatecznej wersji dokumentu. Omówiono także harmonogram konsultacji projektu Planu z Radnymi Województwa Wielkopolskiego w ramach majowych posiedzeń komisji sejmikowych. Warto nadmienić, że Pani Przewodnicząca wspiera proces sprawiedliwej transformacji od początku jego zainicjowania i uczestniczyła w wielu spotkaniach jemu dedykowanych.

Skip to content