W związku ze zbliżającymi się konsultacjami projektu Strategii rozwoju Wielkopolski Wschodniej 2040 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko pragniemy Państwa zaprosić na spotkanie inaugurujące konsultacje społeczne obu dokumentów, które przeprowadzone zostanie w trybie zdalnym w dniu 19 września br. (poniedziałek) o  godz. 9:00 na platformie ZOOM.

Agenda:

  1. Otwarcie spotkania i przybliżenie przeprowadzonego procesu przygotowywania Strategii
  2. Polityka rozwoju województwa i miejsce subregionu konińskiego w Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2030 roku
  3. Prezentacja projektu Strategii rozwoju Wielkopolski Wschodniej 2040
  4. Przedstawienie wyników prac diagnostycznych przeprowadzonych na potrzeby opracowywania Strategii
  5. Prezentacja Prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu Strategii
  6. Pytania i odpowiedzi
  7. Podsumowanie spotkania

Prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu drogą mailową w terminie do 16 września br. do godz. 13:00 na adres transformacja@arrkonin.org.pl.

Link:

https://zoom.us/j/92268148490
Skip to content