11 czerwca o godzinie 13.30 miało miejsce robocze spotkanie dotyczące systemu wskaźników FST i TPST zorganizowane przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w ramach prac grupy ds. programowania CP6.

Spotkanie było poświęcone kwestiom systemowego podejścia do doboru wskaźników na potrzeby Terytorialnych Planów Sprawiedliwej Transformacji oraz Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji z uwzględnieniem wymogów płynących z rozporządzeń unijnych oraz wniosków z dotychczasowych praktycznych doświadczeń.

Podczas spotkania zaprezentowano następujące rekomendacje dot. wskaźników:

  • System wskaźników jako źródło syntetycznej informacji o postępach w realizacji programu.
  • Lista wskaźników określonych w rozporządzeniu FST jako podstawa systemu wskaźników dla interwencji FST / TPST.
  • Ewentualne wskaźniki dodatkowe czerpane z listy WLWK.
  • Konieczność wyważenia pomiędzy wartością informacyjną wskaźnika kosztami pozyskiwania danych.
  • Ryzyko korekt finansowych jako argument za budową systemu możliwie prostego i zwięzłego.

Skip to content