W dniu 11 lutego odbyło się spotkanie dla przedsiębiorców z sektora MŚP dotyczące sprawiedliwej transformacji Wielkopolski Wschodniej. Podczas spotkania omówione zostały zagadnienia związane z procesem transformacji gospodarczej i energetycznej regionów pogórniczych, w tym prezentacja możliwości finansowych dla mikro, małych i średnich firm subregionu konińskiego w kontekście planowanych priorytetów sprawiedliwej transformacji.

W spotkaniu wzięło udział ponad 45 przedstawicieli firm z różnych branż, a podczas niego zdefiniowano najważniejsze problemy Wielkopolski Wschodniej związane z rynkiem pracy jak i przedsiębiorczością.

Między innymi omówiono:

  • wyzwania rozwojowe stojące przed subregionem WW,
  • mechanizm sprawiedliwej transformacji,
  • podział alokacji środków w nowej perspektywie finansowej UE,
  • możliwe kierunki wsparcia z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji

Spotkanie było jednocześnie kolejnym z cyklu spotkań promujących markę Wielkopolska Dolina Energii (WDE) w ramach kampanii promocyjnych projektu pt. „Budowa i promocja marki: Wielkopolska Dolina Energii”, Poddziałania 1.4.2 „Promocja gospodarcza regionu ”.

Skip to content