W dniu 13 kwietnia br. Prezes Maciej Sytek, Pełnomocnik Zarządu Województwa Wielkopolskiego ds. restrukturyzacji Wielkopolski Wschodniej uczestniczył w seminarium Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego dot. rozwoju regionalnego w kontekście Europejskiego Zielonego Ładu. W spotkaniu uczestniczyło 10 osób, w tym m.in. przedstawiciele Instytutu Rozwoju Terytorialnego z Wrocławia czy Fundacji Forum Energii. Podstawą do dyskusji przeprowadzonej w ramach spotkania było wystąpienia  dr. Michała Dulaka dotyczące wstępnej analizy oraz oceny wdrażania tej części Europejskiego Zielonego Ładu, która odnosi się do polityki rozwoju regionalnego UE.

Skip to content