Już wkrótce mieszkańcy Wielkopolski Wschodniej będą mogli ubiegać się o dofinansowanie minimum 70% kosztów inwestycji m.in. w domową mikroinstalację fotowoltaiczną,  pompę ciepła czy zakup magazynów energii. W pozyskaniu wsparcia dla właścicieli gospodarstw domowych na terenie powiatów: konińskiego, kolskiego, słupeckiego i tureckiego pośredniczyć będą gminy w ramach tzw. projektów parasolowych. Nabór dla gmin na wsparcie rozwoju OZE w formule projektów parasolowych ruszą już na początku Nowego Roku. Dokładnie 29 stycznia 2024 roku ogłoszony zostanie konkurs w ramach Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (Działanie 10.6, Przybliżenie Wielkopolski Wschodniej do osiągnięcia neutralności klimatycznej)

Czym jest projekt parasolowy?

Projekt parasolowy to forma wsparcia z funduszy unijnych, która cały ciężar organizacyjny, a także odpowiedzialność za prawidłową realizację a następnie monitoring, nakłada na poszczególne gminy zaangażowane w jego realizację. To samorząd jest wnioskodawcą, natomiast mieszkańcy są ostatecznymi beneficjentami projektu.

Spotkania z mieszkańcami

Część gmin znajdujących się na terenie Wielkopolski Wschodniej rozpoczęła już prace przygotowawcze do realizacji projektu parasolowego z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji. Od kilku miesięcy urzędy organizują spotkania ze swoimi mieszkańcami, którzy deklarują chęć skorzystania z dofinansowania do inwestycji w szczególności w przydomową fotowoltaikę, pompę ciepła czy magazyn energii.  Ostateczni beneficjenci podejmują decyzję, czy chcą skorzystać ze wsparcia tylko jednej instalacji np. pompy ciepła, czy z dwóch lub trzech ww. łącznie. Uczestnictwo w projekcie wiąże się dla mieszkańców z koniecznością poniesienia kosztów audytu energetycznego budynku mieszkalnego. Wydatki nie podlegają zwrotowi i stanowią ryzyko własne mieszkańców.

Nabór wniosków dla gmin

Przeprowadzone rozeznanie wśród mieszkańców pozwoli zainteresowanym gminom na złożenie wniosków o dofinansowanie na wsparcie rozwoju OZE w ramach Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji. Jeśli złożony wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, wówczas gminy pozyskają od beneficjentów wkład własny i przystąpią do procedury wyłonienia wykonawców, którzy zamontują instalacje w domach mieszkańców. Zgodnie z założeniami naboru, to gmina odpowiada za nadzór nad realizacją projektu, rozliczenie finansowe z wykonawcą, ale również pozostaje formalnym właścicielem instalacji przez tzw. okres trwałości (czyli 5 lat od finansowego zakończenia inwestycji). W 5-letnim okresie trwałości mieszkańcy użytkują instalacje, których właścicielem jest gmina. Po tym czasie własność przejdzie na beneficjentów ostatecznych. Możliwość uzyskania dofinansowania w ramach tzw. projektów parasolowych, oferowanych przez gminy to bardzo atrakcyjny i cieszący się dużym zainteresowaniem system wsparcia dla mieszkańców. W ramach planowanego do ogłoszenia naboru na wsparcie OZE przewidziano łącznie alokację w wysokości 80 mln złotych.

Jeśli jesteś mieszkańcem Wielkopolski Wschodniej i chciałbyś skorzystać z dofinansowania unijnego na instalacje OZE, skontaktuj się z Twoją gminą!

OZE również dla przedsiębiorstw

Nie tylko indywidualni mieszkańcy, ale również przedsiębiorcy będą mogli skorzystać ze wsparcia na instalacje OZE. Równolegle z projektami parasolowymi rusza bowiem nabór na wsparcie rozwoju OZE skierowany m.in. dla przedsiębiorców z Wielkopolski Wschodniej. 29 stycznia ogłoszony zostanie konkurs z alokacją 20 mln złotych, z której to puli będzie można skorzystać na indywidualne projekty dotyczące rozwiązań w zakresie odnawialnych źródeł energii (instalacje fotowoltaiczne, energetyki wiatrowej, biogazownie itp.). Celem realizowanych projektów będzie pokrycie zapotrzebowania przedsiębiorstw na energię w związku z prowadzoną działalnością produkcyjną czy też usługową.

Oba nabory to realna szansa dla Wielkopolski Wschodniej na poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych. Zielona energia stanowi niewątpliwie przyszłość naszego regionu, który przechodzi obecnie transformację energetyczną.

Bądź na bieżąco z harmonogramem naborów wniosków Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji! To dedykowane fundusze unijne dla Wielkopolski Wschodniej. Szczegóły dotyczące naborów już wkrótce!

Skip to content