Przedstawiamy publikację WWF pt. „Przywracanie do użytku terenów pokopalnianych – wyzwania i możliwości” w której przedstawiono unijne akty prawne regulujące zagadnienia rekultywacji, możliwości finansowania przedsięwzięć rekultywacyjnych czy przykłady zagospodarowania terenów po kopalniach i elektrowniach.

Publikacja ponadto zawiera treść apelu Forum Burmistrzów na rzecz Sprawiedliwej Transformacji w sprawie ponoszenia kosztów rekultywacji terenów pokopalnianych, który trafił do Komisji Europejskiej.

Publikacja WWF

Skip to content