Projekt Strategii rozwoju Wielkopolski Wschodniej 2040 był przedmiotem obrad październikowych posiedzeń komisji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, tj. Komisji Strategii Rozwoju Regionalnego i Współpracy Międzynarodowej, Komisji Planowania Przestrzennego oraz Infrastruktury Technicznej, a także Komisji Gospodarki.

W posiedzeniach Komisji uczestniczyli również prof. dr hab. Paweł Churski, Prezes Maciej Sytek – Pełnomocnik Zarządu Województwa Wielkopolskiego ds. restrukturyzacji Wielkopolski Wschodniej oraz Jowita Maćkowiak, Dyrektor Wielkopolskiego Biura Planowania Przestrzennego w Poznaniu. Kluczowymi tematami poruszanymi przez radnych były obecny kryzys energetyczny, możliwość budowy elektrowni atomowej w subregionie konińskim czy rozwój infrastruktury komunikacyjnej, w tym budowa linii kolejowej Konin-Turek.

Skip to content