Informujemy, że Zarząd Województwa Wielkopolskiego przystąpił do postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i podał do publicznej wiadomości informację o możliwości zapoznania się z Prognozą oddziaływania na środowisko dla projektu Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Wielkopolski Wschodniej oraz możliwości zgłaszania uwag i wniosków w terminie do 24 grudnia 2021 roku.

Informacje o miejscu i sposobie zgłaszania uwag oraz dokumenty zamieszczone zostały na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, pod adresem http://www.bip.umww.pl w zakładce „Ogłoszenia”.

Pliki do pobrania:

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu „TPSTWW”

Projekt Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Wielkopolski Wschodniej

Skip to content