Romuald Antosik – Burmistrz Turku

Sprawował funkcje m.in. rzecznika prasowego w Starostwie Powiatowym w Turku, sekretarza w Starostwie, prezesa Fundacji Turkowskiej Unii Rozwoju. Odbył staż w Brukseli, gdzie pracował w Biurze Regionu Walencji. Były radny. 

Jan Bondaruk - Zastępca dyrektora ds.Inżynierii Środowiska Główny Inspektor Górnictwa

Ekspert m.in. w zakresie zrównoważonego rozwoju, transformacji energetycznej, wdrażania ekoinnowacji,  gospodarki w obiegu zamkniętym, OZE.Ekspert z zakresu transformacji gospodarczej i energetycznej regionów węglowych. Brał udział w pracach związanych z opracowaniem Terytorialnych Planów Sprawiedliwej Transformacji. Bierze udział w inicjatywie na rzecz wsparcia regionów węglowych w procesie transformacji dla Bałkanów Zachodnich oraz Ukrainy.  Współautor kilkudziesięciu raportów o oddziaływaniu przedsięwzięć na środowisko oraz studiów wykonalności i wniosków aplikacyjnych dla przedsięwzięć finansowanych ze środków unijnych. 

prof. Adam Drobniak - dyrektor IETU

Doktor habilitowany w dyscyplinie ekonomia i finanse, specjalność studia miejskie i regionalne, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Kierownik Katedry Badań Strategicznych i Regionalnych. Dyrektor Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach. Członek PAN – Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju oraz Regional Studies Association (RSA). Specjalizacja: programowaniem nowych koncepcji rozwoju, w szczególności transformacji oraz rezyliencji miast i regionów poprzemysłowych. Współautor oraz koordynator prac nad Krajowym Planem Sprawiedliwej Transformacji. Autor ponad 150 prac naukowych, w tym monografii, artykułów, redakcji oraz ponad 80 prac na rzecz gospodarki, w tym opracowań eksperckich w zakresie: opinii, diagnoz, strategii, programów, badań ewaluacyjnych

dr hab. Katarzyna Fagiewicz, prof. Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu

Jej zainteresowania naukowe  skupiają wokół zagadnień struktury, funkcjonowania i planowania systemów krajobrazowych ze szczególnym uwzględnieniem obszarów zdegradowanych. Kierowała projektem Przekształcenia strukturalne i funkcjonalne geosystemów w wyniku odkrywkowej  eksploatacji węgla brunatnego.   Uczestniczyła w polsko-niemieckim projekcie badawczym , którego celem była analiza problemów obszarów pogórniczych w fazie transformacji w kontekście systemu społeczno-ekologicznego.

Piotr Korytkowski - Prezydent Konina

były radny,   od listopada 2019 roku zasiada w gronie ekspertów Komitetu Gospodarki Miejskiej Krajowej Izby Gospodarczej. 

Cezary Krasowski - Wójt Gminy Brudzew

Od 15 lat na tym stanowisku,  z zawodu dziennikarz-politolog, prywatnie: zagorzały motocyklista.Wojownik tworzący w Brudzewie środowisko przyjazne biznesowi.

Agata Kuźminska - Prezeska Fundacji Instytut Zielonej Przyszłości

działaczka na rzecz Sprawiedliwej Transformacji.  Reprezentuje również Kreatywne Centrum Spotkań i Rozwoju Kompetencji dla Młodych „Restart Lab” w Koninie.  Bierze udział w posiedzeniach  Platformy Sprawiedliwej Transformacji w Brukseli. Wspiera zespół ds. transformacji utworzony w Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Pomaga w przygotowaniu, opracowaniu  i złożeniu  projektów do Platformy Regionów Węglowych, a także opiniuje dokumenty strategiczne.

 

Mariusz Musiałowski - Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew

Wcześniej pracownik m.in. Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, Starostwa Powiatowego w Poznaniu, założyciel i prezes Fundacji Nowa Perspektywa Na Rozwój oraz współzałożyciel Agencji Pracy Tymczasowej.

Magdalena Ołowińska - Klaster Energii - Zielona Energia Konin

W  Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji  wspomaga pracę kadry zarządzającej. Od 2019 roku prowadzi również z ramienia koordynatora Biuro Klastra.

Grzegorz Onichimowski- Senior Consultant in NODES AS , pełnomocnik zarządu Columbus Energy S.A.

Przedsiębiorca i menadżer z ponad 30-letnią praktyką w sektorach energetycznym i IT. Przed 35 laty redaktor „Bajtka”. Współtwórca i długoletni prezes zarządu Towarowej Giełdy Energii. Konsultant w wielu firmach sektora Tworzył rynek energii krajów Zatoki Perskiej jako dyrektor projektu.  Wykładowca Uczelni Łazarskiego i innych szkół wyższych. Społecznie organizuje grupę ekspertów i doradców w zakresie energetyki i klimatu przy Instytucie Obywatelskim.

Ireneusz Perkowski - Prezes Spółdzielni Energetycznej EISALL

Od  36 lat związany z energetyką, pracował na najwyższych stanowiskach kierowniczych m.in. w Będzińskim Zakładzie Energetycznym S.A., TAURONie  . Jest praktykiem znającym wszystkie  segmenty  Rynku Energii Elektrycznej w  Polsce. Jest koordynatorem  w czterech Klastrach Energii i prezesem  pierwszej Spółdzielni Energetycznej w Polsce.

Wolfhart Pohl - Bank Światowy

Obecnie zajmuje stanowisko głównego specjalisty ds. środowiska i nauk o Ziemi w Globalnej praktyce Banku Światowego ds. Środowiska, Zasobów Naturalnych i Niebieskiej Gospodarki (ENB) w Europie i Azji Środkowej (ECA) z siedzibą w Wiedniu. Obecnie koncentruje się na transformacji i dekarbonizacji węgla, zarządzaniu zanieczyszczeniami, rekultywacji i zmianie przeznaczenia gruntów oraz optymalizacji przestrzennej w kontekście dawnych terenów górniczych i przemysłowych.

Stephen Steele – I Sekretarz, Szef Działu Ekonomicznego Ambasady Zjednoczonego

Piotr Siewierski – Departament Strategii Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej

Od momentu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej związany zawodowo z administracją rządową w obszarze polityki regionalnej i funduszy unijnych. Członek zespołów przygotowujących kluczowe dla kolejnych perspektyw finansowych dokumenty. Zaangażowany w wypracowanie koncepcji i  wdrażanie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Odpowiedzialny był m.in. za opracowanie i wdrożenie Programu dla Śląska. Obecnie jako Naczelnik Wydziału Obszarów w Procesie Transformacji w Departamencie Strategii Ministerstwa Funduszy odpowiada za koordynację prac związanych z przygotowaniem  regionów górniczych do pozyskania i absorpcji  pieniędzy z Funduszu.

Zbigniew Stępniewski Doradca Zarządu Centralna Grupa Energetyczna SA

Specjalizuje się w  prawie energetycznym, propagator odnawialnych źródeł energii oraz nowych trendów rozwoju energetyki. Uczestnik Platformy Węglowej Komisji Europejskiej, współautor Koncepcji Sprawiedliwej Transformacji   Wielkopolski Wschodniej, współtwórca nowej zielonej strategii Zespołu Elektrowni Pątnów Adamów Konin SA. Przewodniczy Zespołowi ds. Rozwoju w Polskim Stowarzyszeniu Fotowoltaiki.

Franziska Stölzel - REEBOST PROJECT

Pracuje jako naukowiec zajmujący się zmianami społecznymi i procesami transformacji. Mieszka w Weißwasser i jest zatrudniona na Uniwersytecie w Grazu w ramach projektu „REBOOST – impuls dla wiejskich regionów węgla brunatnego”. Projekt ten ma na celu wsparcie interesariuszy w trzech różnych regionach przejściowych: Łużyce w Niemczech, Wschodnia Wielkopolska i Gorj w Rumunii.

Roman Szełemej - Prezydent Wałbrzycha

Polski lekarz, kardiolog, doktor nauk medycznych, samorządowiec, od 2011 prezydent Wałbrzycha.

Valentina Troendle - Lausitzer Perspektiven

Pracuje jako koordynator stowarzyszenia non-profit Lausitzer Perspektiven, które ma siedzibę w brandenburskiej części Łużyc („Dolne Łużyce”) i działa na terenie Łużyc. Wraz z Polską Zieloną Siecią i Fundacją Green Future Institute, Valentina realizuje obecnie projekt EUKI, którego celem jest wzmocnienie udziału społeczeństwa obywatelskiego na rzecz sprawiedliwej transformacji na Łużycach i Koninie

Piotr Woźny Prezes Zarządu ZE PAK

Pełnił funkcję Wiceministra Łączności w rządzie premiera Jerzego Buzka. Wiceminister  Cyfryzacji w rządzie premier Beaty Szydło. Od  4 lat zaangażowany w projekty dotyczące walki ze smogiem, najpierw, jako doradca ówczesnego Wicepremiera Mateusza Morawieckiego, później jako Wiceminister w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii,   był także Pełnomocnikiem  Prezesa Rady Ministrów ds. Programu Czyste Powietrze. Pełnił funkcję zastępcy prezesa zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej , był także Prezesem Zarządu Narodowego Funduszu. Piotr Woźny pełnił również  funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej ZE PAK SA, a od listopada roku  jest Prezesem Zarządu ZE PAK S.A.

Monika Zwierz - Polska Zielona Sieć

Menadżerka z 20-letnim doświadczeniem w branżach Telco, Insurance & Banking i IT.  Liderka  innowacyjnych przedsięwzięć nastawiona  na rozwiązywanie problemów. Entuzjastka Blockchain.  Zaangażowana w projekty przyjazne środowisku. Liderka  projektu w Polskiej Zielonej Sieci.

 

Skip to content