W dniu 14 czerwca br. przedstawiciele ARR Transformacja Sp. z o.o. uczestniczyli w spotkaniu online poświęconym przygotowaniom do opracowania diagnozy stanu i identyfikacji potrzeb wprowadzenia zmian w ofercie edukacyjnej szkół prowadzących kształcenie w zawodach szkolnictwa branżowego wynikających z transformacji energetycznej w regionie Wielkopolski Wschodniej. Wydarzenie to stanowiło wstęp do prac nad opracowywaną Strategią rozwoju kształcenia i szkolenia zawodowego w kontekście transformacji energetycznej Wielkopolski Wschodniej – działaniem realizowanym w ramach projektu „Innowacyjne kształcenie i szkolenie zawodowe w Wielkopolsce Wschodniej i kontekście transformacji energetycznej”, finansowanym ze środków Mechanizmu Finansowego EOG  przez Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie przy współpracy z Siecią Badawczą Łukasiewicz – Instytutem Technologii Eksploatacji w Radomiu oraz FURIM Institutt z Norwegii.

Istotnym jego elementem była m.in. prezentacja dotycząca wyzwań dla szkolnictwa branżowego w obliczu zmian związanych z transformacją energetyczną Wielkopolski Wschodniej, przedstawiona przez Pana Krzysztofa Borkowicza – reprezentującego Pełnomocnika Zarządu Województwa Wielkopolskiego ds. Restrukturyzacji Wielkopolski Wschodniej, stanowiąca kontekst w ramach dyskusji nad metodyką i narzędziami diagnozy stanu placówek prowadzących kształcenie i szkolenie zawodowe w subregionie.

Link do ankiety dla PRACODAWCÓW

https://cwrkdiz-konin.pl/kwestionariusz-ankiety-dla…/

Link do ankiety dla SZKÓŁ BRANŻOWYCH

https://cwrkdiz-konin.pl/kwestionariusz-ankiety-dla…/

Skip to content