9 listopada br. Pełnomocnik Zarządu Województwa Wielkopolskiego ds. restrukturyzacji Wielkopolski Wschodniej wraz z przedstawicielami spółki ARRT uczestniczyli w spotkaniu zorganizowanym przez Departament Regionalnych Programów Operacyjnych Ministerstwa Funduszy i Polityki Rozwoju, które poświęcone było omówieniu dalszych etapów prac związanych z wdrażaniem Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji.

Spotkanie prowadził Piotr Zygadło Dyrektor DRP w MFiPR.

Było to pierwsze spotkanie przedstawicieli sześciu regionów węglowych z przedstawicielami Departamentu Regionalnych Programów Operacyjnych, po przeniesieniu zadań związanych z FST do tej jednostki organizacyjnej ministerstwa.

Skip to content