Zapraszamy przedstawicieli sektora publicznego z obszaru Wielkopolski Wschodniej (w szczególności samorządów) do udziału w spotkaniu poświęconym III filarowi Mechanizmu Sprawiedliwej Transformacji, tj. instrumentowi pożyczkowemu na rzecz sektora publicznego (łączącemu dotacje Komisji Europejskiej z pożyczkami Europejskiego Banku Inwestycyjnego), które odbędzie się w formule online 18 lipca br. (wtorek) o godzinie 10:00.

Agenda spotkania:

  1. Powitanie – Maciej Sytek, Prezes Zarządu Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie
  2. Główne cechy Trzeciego Filaru MST i zasady udzielania dotacji – Ryłko Joanna, Specjalistka ds. projektów, DG REGIO, Komisja Europejska
  3. Główne zasady udzielania pożyczki oraz wsparcie doradcze w ramach Trzeciego Filaru – Grzegorz Rabsztyn, Dyrektor Biura Europejskiego Banku Inwestycyjnego w Warszawie
  4. Pytania i odpowiedzi

Zgłoszenia do udziału w spotkaniu prosimy przesyłać drogą elektroniczną w terminie do 14 lipca br. (piątek) na adres mailowy: transformacja@arrkonin.org.pl. Wraz z potwierdzeniem rejestracji wszystkim osobom zgłoszonym przesłany zostanie link do spotkania na platformie ZOOM.

Broszura III Filar Mechanizmu Sprawiedliwej Transformacji

Skip to content