W dniu 28 lipca br. odbyło się posiedzenie Zespołu Roboczego ds. restrukturyzacji potencjału gospodarczego subregionu konińskiego pod przewodnictwem Marszałka Jacka Bogusławskiego.

W ramach posiedzenia dyrektorzy poszczególnych jednostek Samorządu Województwa Wielkopolskiego dyskutowali m.in. nad projektem „LIFE AFTER COAL PL – Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2020” i jego wkładzie w restrukturyzację subregionu, stanem negocjacji Programu FEW 2021-2027 z Komisją Europejską w kontekście wsparcia Wielkopolski Wschodniej czy planowanych najbliższych działań dotyczących sprawiedliwej transformacji subregionu.

Skip to content