W dniu 12 października br. w gmachu Sejmu w Warszawie odbyło się posiedzenie Podkomisji stałej do spraw spraw Sprawiedliwej Transformacji. Zgodnie z porządkiem dziennym tematem posiedzenia było Przedstawienie Krajowego Planu Sprawiedliwej Transformacji, a referującym Dyrektor Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych Adam Drobniak.

Dyrektor IETU słowem wstępu nakreślił podstawowe informacje o KPST w tym zakres prac, zakres terytorialny, jakie dokumenty składają się na całość planu krajowego, a także złożoność procesu sprawiedliwej transformacji. Następnie omówione zostały założenia do programowania Krajowego Planu Sprawiedliwej Transformacji w tym konsultacyjne podejście do formułowania zapisów oraz demarkacja KPTS a TPST. Dalej przedstawiono matrycę interwencji wraz z głównymi celami:

  • Sprawiedliwa transformacja społeczna – rynek pracy i społeczności regionów węglowych;
  • Skuteczna transformacja gospodarcza – dywersyfikacja sektorów na rzecz wzmocnienia potencjału zatrudnienia;
  • Modelowa transformacja środowiskowa na rzecz gospodarki zeroemisyjnej tworzącej nowe miejsca pracy;

Następnie zaprezentowane zostały propozycje potencjalnych projektów i problematyka koordynacji procesu sprawiedliwej transformacji w Polsce.

Skip to content