Dnia 21 czerwca br. w gmachu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie odbyło się posiedzenie Podkomisji stałej do spraw Sprawiedliwej Transformacji. W spotkaniu uczestniczyli m.in. przedstawiciele Zarządu i Związków Zawodowych GK ZEPAK, Ministerstwa Aktywów Państwowych, Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwa Klimatu i Środowiska  czy przedstawiciele ARR Transformacja Sp. z o.o., reprezentujący Pełnomocnika Zarządu Województwa Wielkopolskiego ds. Restrukturyzacji Wielkopolski Wschodniej. Podczas posiedzenia prowadzona jest dyskusja m.in. nad ujęciem górników i energetyków węgla brunatnego z Wielkopolski Wschodniej w umowie społecznej, wynikami negocjacji z Komisją Europejską zapisów Umowy Partnerstwa czy planów w zakresie importu brakującego węgla do Polski w kontekście bezpieczeństwa energetycznego kraju oraz ochrony potrzeb komunalno-bytowych Polaków.

Skip to content