Trwa posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Sprawiedliwej Transformacji Energetycznej, którego przedmiotem są działania rządu na rzecz inwestycyjnego rozwoju obszarów pogórniczych objętych Planami Sprawiedliwej Transformacji w zakresie:

  • promocji terenów inwestycyjnych przez rządowe agencje z grupy PFR;
  • możliwości  zmiany wytycznych w sprawie regionalnej pomocy państwa na rzecz umożliwienia zwiększenia pomocy publicznej w ramach SSE dla wszystkich terytoriów wybranych do objęcia wsparciem FST (zmiana mapy wsparcia uzgodniona w Komisji Europejskiej);
  • informacji czy i w jakim zakresie nastąpiły/nastąpią zmiany w funkcjonowaniu/udzielanym wsparciu w ramach Specjalnych Stref Ekonomicznych oraz Polskiej Strefy Inwestycji, m.in. związku ze zmianami w aktach prawnych związanych z Polskim Ładem, np. w związku ze zmianą ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych czy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Z inicjatywy Prezesa Macieja Sytka, Pełnomocnika Zarządu Województwa Wielkopolskiego ds. Restrukturyzacji Wielkopolski Wschodniej, na spotkanie zaproszeni zostali interesariusze z Wielkopolski Wschodniej, w szczególności przedstawiciele gmin i powiatów.

W trakcie posiedzenia Pan Maciej Sytek przedstawił postulat Województwa Wielkopolskiego, który został przekazany stronie rządowej oraz Komisji Europejskiej, w zakresie możliwości zwiększenia poziomów intensywności pomocy o 10 p.proc. dla wszystkich regionów węglowych wybranych do objęcia wsparciem FST(bez względu na przynależność do obszarów „a” lub „c”).

Więcej na temat postulatu w prezentacji Pana Macieja Sytka dostępnej tutaj.

Skip to content