W dniu dzisiejszym miało miejsce kolejne posiedzenie Operacyjnego Komitetu Sterującego organizowane z inicjatywy PricewaterhouseCoopers. Tematyka spotkania skupiała się wokół piątego Raportu Finalnego, mającego na celu zgromadzenie wiedzy i efektów pracy wykonanej podczas projektu oraz zebranie wyciągniętych wniosków. Zadania jakie realizuje Raport finalny to podsumowanie działań projektowych, zebranie wniosków szczególnie istotnych dla regionów górniczych, sformułowanie rekomendacji dotyczących działań i środków wspierających wdrażanie wyników prac, a także opracowanie i ocena wskaźników monitorowania projektu. Zgodnie z porządkiem obrad zaprezentowano ostatnie wydarzenia, działania partycypacyjne, wynik i rezultaty oraz wnioski z raportu finalnego.

Skip to content