W dniu dzisiejszym Prezes Maciej Sytek, Pełnomocnik Zarządu Województwa Wielkopolskiego ds. restrukturyzacji Wielkopolski Wschodniej uczestniczył w posiedzeniu Międzydepartamentowego Zespołu ds. Inteligentnych Specjalizacji.

Głównym tematem posiedzenia prowadzonego przez Pana Jacka Bogusławskiego, Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego, było omówienie projektu Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Wielkopolski Wschodniej, w szczególności w zakresie wsparcia rozwoju gospodarki i innowacyjności. Omówiono również dalsze prace nad planem, w tym uzgodnienie ze stroną rządową i Komisją Europejską zakresu pola interwencji w ramach Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji oraz 2 i 3 filara Mechanizmu Sprawiedliwej Transformacji.

Międzydepartamentowy Zespół ds. Inteligentnych Specjalizacji to ciało doradcze Zarządu Województwa Wielkopolskiego, którego zadaniem jest opiniowanie rekomendacji wypracowanych przez Wielkopolskie Forum Inteligentnych Specjalizacji w procesie przedsiębiorczego odkrywania i przygotowanie stanowisk dla Zarządu Województwa Wielkopolskiego. Zespołowi przewodniczy Przedstawiciel Zarządu Województwa Wielkopolskiego odpowiedzialny za gospodarkę i innowacje. Zespół jest złożony z przedstawicieli następujących departamentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego: Departamentu Gospodarki, Departamentu Polityki Regionalnej, Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego, Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, Departamentu Edukacji i Nauki oraz Departamentu Środowiska.

Skip to content