W dniu dzisiejszym Prezes Maciej Sytek wziął udział w posiedzeniu Komisji Gospodarki Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.
W trakcie spotkania omówiono prace nad TPSTWW, w tym prowadzone negocjacje między stroną rządową a KE w zakresie systemu instytucjonalnego czy ostatecznej listy polskich regonów polskich do objęcia Funduszem na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, omówiono współpracę z Bankiem Światowym, PwC czy ekspertami z inicjatywy JASPERS.

Poruszony został także temat ogłoszonego w dniu dzisiejszym konkursu w ramach Działania 6.5 Doskonalenie kompetencji osób pracujących i wsparcie procesów adaptacyjnych WRPO 2014+, dotyczącego wsparcia typu outplacementowego dla osób przewidzianych do zwolnienia, zagrożonych zwolnieniem z pracy lub zwolnionych z przyczyn niedotyczących pracownika, w związku z transformacją energetyczną w zakresie ograniczania wydobycia i wykorzystania węgla brunatnego.

Prezes Maciej Sytek omówił ponadto przyszłe prace nad Strategią rozwoju Wielkopolski Wschodniej.

Skip to content