W gmachu Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie w dniu dzisiejszym odbyło się posiedzenie Podkomisji stałej ds. Sprawiedliwej Transformacji. W spotkaniu, które całkowicie poświęcone było tematyce Sprawiedliwej Transformacji w Wielkopolsce Wschodniej, uczestniczył m.in. Prezes Maciej Sytek – Pełnomocnik Zarządu Województwa Wielkopolskiego ds. Restrukturyzacji Wielkopolski Wschodniej, przedstawiciele Zarządu i Związków Zawodowych GK ZEPAK, samorządów lokalnych Wielkopolski Wschodniej, Ministerstwa Aktywów Państwowych oraz organizacji pozarządowych. Podczas posiedzenia prowadzona była dyskusja m.in. nad zabezpieczeniem miejsc prac w regionie, uwzględnieniem górników oraz energetyków w umowie społecznej z sektorem energetycznym i węgla brunatnego czy rekultywacją terenów pogórniczych w aspekcie wodno-środowiskowym.

W trakcie posiedzenia górnicze i energetyczne związki zawodowe GK ZE PAK domagały się ustawy o emeryturach górniczych i energetycznych, z której najszybciej skorzystają pracownicy Zagłębia Konińskiego.

Skip to content