Dziś miała miejsce sesja podsumowująca trzecią misję Banku Światowego w Polsce mającą na celu Wsparcie regionów węglowych. Udział w niej wzięło ponad 30 osób w tym przedstawiciele Banku Światowego, Komisji Europejskiej, ministerstw oraz regionów węglowych.

Prelegenci w swojej prezentacji w siedmiu komponentach podsumowali dotychczasową pracę wykonaną podczas misji.

Pomoc Techniczna opracowana przez Bank Światowy dla Wielkopolski dotyczący w głównej mierze strategii i projektów pilotażowych zmian przeznaczenia gruntów. Zarządzanie gruntami, zarówno pod względem wykorzystania produkcyjnego, jak i zrównoważenia środowiskowego, jest postrzegane jako główne wyzwanie.
Następne kroki zarekomendowane ze strony Banku Światowego to stworzenie konkretnej pomocy technicznej w strategicznym podejściu do gospodarowania gruntami oraz pomoc w zdefiniowaniu międzynarodowych dobrych praktyk rekultywacji terenów kopalnianych. Bank przekaże informacje z aktualnie opracowanych globalnych standardów zamykania kopalń, a także inne wytyczne międzynarodowe.

Skip to content