W dniu dzisiejszym odbyło się posiedzenie Podkomisji stałej ds. Sprawiedliwej Transformacji, którego tematem była sytuacja firm okołogórniczych. W trakcie posiedzenia przedstawiono informację na temat potencjału firm i instytucji okołogórniczych – referował Prezes Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej Janusz Olszowski, oraz wyniki badań kondycji firm okołogórniczych – referował profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Tomasz Ingram. Następnie Dyrektor Jonasz Drabek z Ministerstwa Aktywów Państwowych przedstawił informację na temat realizacji porozumienia ze stroną społeczną z dnia 28 maja 2021 r. w zakresie dotyczącym firm okołogórniczych, natomiast Dyrektor Piotr Zabadała z Ministerstwa Rozwoju i Technologii przybliżył zgromadzonym temat instrumentów wsparcia sektora okołogórniczego w okresie transformacji.

W posiedzeniu udział wzięli również  przedstawiciele Grup Roboczych Wielkopolski Wschodniej, w tym Maciej Sytek, Pełnomocnik Zarządu Województwa Wielkopolskiego ds. restrukturyzacji Wielkopolski Wschodniej, Daniel Baliński, Doradca Zarządu ZE PAK S.A oraz Beata Wieliczko, Sekretarz KIG.

Skip to content