14 września br. odbyło się dziewiąte posiedzenie podkomisji stałej do spraw Sprawiedliwej Transformacji, w którym udział wziął Prezes Maciej Sytek. Zgodnie z porządkiem obrad podczas posiedzenia omówiono informacje na temat stanu prac nad wdrożeniem Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji:

1) negocjacje z Komisją Europejską w sprawie docelowego systemu instytucjonalnego zarządzania i wdrażania FST oraz liczby regionów węglowych objętych FST;

2) prace prowadzone nad programami obejmującymi FST;

3) strategiczna ocena oddziaływania na środowisko projektów ujętych w KPST

Przedstawiono także temat stanu prac nad Krajowym Planem Sprawiedliwej Transformacji oraz zaprezentowano ujęte w nim projekty.

Skip to content