W Brukseli właśnie trwa trzecia edycja Platformy Sprawiedliwej Transformacji odbywająca się w kluczowym momencie, ponieważ państwa członkowskie, we współpracy z szerszą społecznością zainteresowanych stron, kształtują swoje terytorialne plany sprawiedliwej transformacji i przygotowują swoje inwestycje do wsparcia w ramach mechanizmu sprawiedliwej transformacji. W tym kontekście wydarzenie umożliwia otwarty dialog pomiędzy państwami członkowskimi, władzami lokalnymi i regionalnymi, organizacjami pozarządowymi, partnerami społecznymi i instytucjami UE w celu omówienia postępów, przeszkód, a także szans i możliwych sposobów na zapewnienie sprawiedliwej transformacji w regionach UE silnie uzależnionych od paliw kopalnych i przemysłu wysokoemisyjnego.

W dniu dzisiejszym Prezes Maciej Sytek reprezentował subregion Wielkopolski Wschodniej podczas sesji otwierającej inicjatywy dla regionów węglowych w okresie przejściowym.

Wystąpienie zostało otwarte przez europosła Jerzego Buzka, podczas którego przedstawione zostały krótkie informacje na temat równoległego prowadzenia projektów, będące interesujące dla społeczności Inicjatywy, czyli m.in. dla Regionów Węglowych. W drugiej części zaproszeni zostali przedstawiciele rządów krajowych i regionalnych do przedstawienia niektórych ostatnich aktualizacji dotyczących ich wybranej ścieżki wycofywania węgla w tym właśnie Prezes Agencji Rozwoju Regionalnego i Pełnomocnik Zarządu Województwa Wielkopolskiego ds. restrukturyzacji Wielkopolski Wschodniej – Maciej Sytek.

Prezes przedstawił kompleksowe podejście subregionu do procesu transformacji, opowiedział o projektach, wyznaczonych celach oraz opracowywanych dokumentach.

Skip to content