Zachęcamy do zapoznania z opublikowanym niedawno przez PPCA Powering Past Coal Report zawierającym studium przypadku Wielkopolski Wschodniej.

Powering Past Coal Alliance (PPCA) to międzynarodowy sojusz skupiający ponad 120 państw, samorządów lokalnych i firm, które odchodzą od spalania węgla w energetyce. Wielkopolska Wschodnia przynależy do tej inicjatywy od czerwca 2021 roku i od samego początku korzysta z obecności w sojuszu, który, poza bezsprzecznym prestiżem, z jednej strony umożliwia wymianę doświadczeń i wiedzy z innymi jego członkami, zaś z drugiej stanowi doskonałe forum do prezentowania na arenie międzynarodowej wyników wprowadzanego w życie ambitnego planu transformacji energetycznej Wielkopolski Wschodniej (m.in. związanego z osiągnięciem neutralności klimatycznej do 2040 roku). Przynależność Wielkopolski Wschodniej do PPCA stanowi potwierdzenie prośrodowiskowego podejścia tej części województwa do odchodzenia od węgla w kierunku czystej energii, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju oraz przeciwdziałania zmianom klimatu.

Jednym z obszarów zainteresowania sojuszu jest działalność analityczna, której efektem było przygotowanie raportu, którego wkład w części dotyczącej przypadku Wielkopolski Wschodniej zaproponowała ARR Transformacja Sp. z o.o.

https://poweringpastcoal.org/news/powering-past-coal-social-solutions-eastern-wielkopolska/

https://poweringpastcoal.org/news/powering-past-coal-2022/

Skip to content