Wiele godzin spotkań, warsztatów, dyskusji i inspiracji – tak wyglądało tegoroczne Wielkopolskie Forum Ekonomii Społecznej i Ogólnopolskie Forum Spółdzielni Socjalnych. W wydarzeniu wzięło udział blisko 170 osób, w tym przedstawiciele spółdzielni socjalnych, samorządów lokalnych, organizacji pozarządowych, przedstawiciele Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, a także działacze i sympatycy spółdzielczości. Odbyło się wiele spotkań i debat, które służyły analizie obecnej sytuacji ale także prognozowaniu zmian i szans jakie stoją przed całym sektorem ekonomii społecznej.

W trakcie jednego z paneli przeprowadzono dyskusję na temat współpracy samorządów lokalnych ze spółdzielniami socjalnymi w dobie wyzwań związanych z transformacją energetyczną, którą moderował Przemysław Piechocki – Prezes Stowarzyszenia Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych. Do dyskusji zostali zaproszeni: Andrzej Nowak – Wójt Gminy Kramsk, Roman Bednarek – Burmistrz Sompolna, Elżbieta Sroczyńska – Dyrektor PCPR oraz Michał Rejewski – Koordynator obszaru Sprawiedliwej Transformacji ARR Transformacja Sp. z o.o.

Więcej na temat tego wydarzenia tutaj.

Zdjęcie: www.spoldzielnie.org

Skip to content