11 kwietnia br. w Wyższej Szkole Kadr Menedżerskich w Koninie odbyła się konferencja poświęcona możliwościom pozyskania finansowania przez jednostki samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorstwa w ramach najbliższej perspektywy finansowej. W spotkaniu, którego gościem specjalnym był Pan Grzegorz Piechowiak – sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii i Pełnomocnik Rządu ds. inwestycji zagranicznych, udział wzięli udział samorządowcy i przedsiębiorcy z terenu Wielkopolski Wschodniej.

Granty na innowacyjne rozwiązania, specjalne strefy ekonomiczne, instrumenty pożyczkowe, a także dotacje – to główne tematy, które były przedmiotem wystąpień poszczególnych zaproszonych prelegentów.

Podczas konferencji wystąpili m.in. przedstawiciele:

  • Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 
  • Bank Gospodarstwa Krajowego
  • Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
  • Agencji Rozwoju Przemysłu
  • Agencji Rozwoju Regionalnego w Koninie

Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie reprezentował Prezes Maciej Sytek, który w swej prezentacji skupił się na możliwościach pozyskania dotacji dedykowanych Wielkopolsce Wschodniej w ramach Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji.

Skip to content