8 lipca br. ruszył nabór Wniosków o dofinansowanie na Działanie 10.7 Infrastruktura na rzecz aktywnego społeczeństwa, edukacyjna oraz rewitalizacja wspierająca transformację gospodarki. W ramach naboru o dofinansowanie dla projektów realizowanych na terenie miasta Konin, powiatu konińskiego, kolskiego, słupeckiego i tureckiego mogą ubiegać się:

  1. jednostki samorządu terytorialnego,
  2. jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego,
  3. organizacje pozarządowe,
  4. ośrodki kształcenia dorosłych,
  5. szkoły i inne placówki systemu oświaty,
  6. kościoły i związki wyznaniowe.

Typy projektu objęty wsparciem:

W ramach naboru wsparciem zostaną objęte następujące typy projektów:

  1. infrastruktura kształcenia zawodowego młodzieży,
  2. infrastruktura kształcenia zawodowego osób dorosłych,
  3. infrastruktura branżowych CKZ oraz CKZiU lub innych podmiotów realizujących zadania zbieżne z CKZ oraz CKZiU.

Typy projektów można łączyć w celu realizacji kompleksowych przedsięwzięć.

W ramach wsparcia Beneficjenci uzyskają możliwość dofinansowania swoich projektów z maksymalnym poziomem 70% wydatków kwalifikowalnych, z minimalną wartością kosztów kwalifikowanych na poziomie 1 000 000 PLN.

Szczegóły oraz pełną dokumentację dotyczącą naboru można uzyskać na stronie Serwisu Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego:

Nabór wniosków o dofinansowanie potrwa do 6 września br.

Skip to content