19 stycznia br. Instytucja Zarządzająca FEW 2021+ poinformowała o zakończeniu oceny formalnej wniosków złożonych w naborze FEWP.10.06-IZ.00-001/23 na Działanie 10.06 Przybliżenie Wielkopolski Wschodniej do osiągnięcia neutralności klimatycznej, w ramach którego wsparciem zostaną objęte inwestycje w zakresie kompleksowej (głębokiej) modernizacji energetycznej budynków sektora publicznego.

W ramach naboru złożono 15 wniosków. 8 projektów zostało ocenionych pozytywnie, a 7 projektów zostało ocenionych negatywnie.

Wszystkie wnioski ocenione pozytywnie zostały przekazane do oceny merytorycznej.

Lista projektów ocenionych pozytywnie formalnie w naborze numer FEWP.10.06-IZ.00-001/23

Skip to content