24 listopada br. Instytucja Zarządzająca FEW 2021+ poinformowała o zakończeniu oceny formalnej wniosków złożonych w naborach na Działanie 10.02 Wsparcie inwestycji w MŚP i dużych przedsiębiorstwach w ramach pomocy de minimis oraz w ramach RPI.

W ramach naboru FEWP.10.02-IZ.00-001/23 Działanie 10.02 Wsparcie inwestycji w MŚP i dużych przedsiębiorstwach – w ramach pomocy de minimis złożono 140 wniosków. 63 projekty zostały ocenione pozytywnie, a 77 projektów zostało ocenionych negatywnie.

W ramach naboru FEWP.10.02-IZ.00-002/23 Działanie 10.02 Wsparcie inwestycji w MŚP i dużych przedsiębiorstwach – w ramach RPI złożono 57 wniosków. 45 projektów zostało ocenionych pozytywnie, a 11 projektów zostało ocenionych negatywnie. 1 wniosek został wycofany przez Wnioskodawcę.

Wszystkie wnioski ocenione pozytywnie zostały przekazane do oceny merytorycznej.

Lista projektów ocenionych pozytywnie formalnie w naborze numer FEWP.10.02-IZ.00-002/23

Lista projektów ocenionych pozytywnie formalnie w naborze numer FEWP.10.02-IZ.00-001/23

Skip to content