24 stycznia br. Instytucja Zarządzająca FEW 2021+ poinformowała o zakończeniu oceny merytorycznej wniosków złożonych w naborach na Działanie 10.02 Wsparcie inwestycji w MŚP i dużych przedsiębiorstwach w ramach pomocy de minimis oraz w ramach RPI.

W ramach naboru FEWP.10.02-IZ.00-001/23 Działanie 10.02 Wsparcie inwestycji w MŚP i dużych przedsiębiorstwach – w ramach pomocy de minimis 55 projektów zostało ocenionych pozytywnie, a 8 projektów zostało ocenionych negatywnie.

W ramach naboru FEWP.10.02-IZ.00-002/23 Działanie 10.02 Wsparcie inwestycji w MŚP i dużych przedsiębiorstwach – w ramach RPI 42 projekty zostały ocenione pozytywnie, a 3 projekty uzyskały negatywny wynik oceny.

Wszystkie wnioski ocenione pozytywnie zostały przekazane do oceny strategicznej.

Lista projektów ocenionych pozytywnie merytorycznie w naborze numer FEWP.10.02-IZ.00-001/23

Lista projektów ocenionych pozytywnie merytorycznie w naborze numer FEWP.10.02-IZ.00-002/23

Skip to content