W dniu 29 marca br. ARR Transformacja, we współpracy z Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie, Agencją Rozwoju Przemysłu, Bankiem Gospodarstwa Krajowego, PFR Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych, Polskim Funduszem Rozwoju oraz Wielkopolskim Funduszem Rozwoju, zorganizowała bezpłatne seminarium dla przedsiębiorstw z sektora MŚP z subregionu konińskiego. Przedmiotem spotkania, przeprowadzonego w trybie online, była prezentacja aktualnych możliwości wsparcia rozwoju przedsiębiorstw. W ramach spotkania uczestnicy zapoznali się z dostępnymi na rynku instrumentami finansowymi w ramach oferty kluczowych instytucji szczebla krajowego oraz regionalnego oraz możliwym wsparciem i warunkami jego udzielenia w ramach planowanego do realizacji w perspektywie 2021-2027 Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Wielkopolski Wschodniej.

Prezentacje z ofertą poszczególnych instytucji oraz danymi kontaktowymi zamieszczono poniżej.

Prezentacja ARRT

Prezentacja ARP

Prezentacja BGK

Prezentacja PARP

Prezentacja PFR

Prezentacja WFR

Prezentacja ARR (PIFE)

Skip to content