W dniu 22 marca br. ARR Transformacja we współpracy z Agencją Rozwoju Przemysłu, Bankiem Gospodarstwa Krajowego, PFR Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych oraz Polskim Funduszem Rozwoju zorganizowała bezpłatne seminarium dla dużych przedsiębiorstw z podregionu konińskiego. Przedmiotem spotkania, przeprowadzonego w trybie online, była prezentacja aktualnych możliwości wsparcia rozwoju podmiotów sektora dużych przedsiębiorstw. W ramach spotkania uczestnicy – reprezentujący największych pracodawców z regionu – zapoznali się z dostępnymi na rynku instrumentami finansowymi w ramach oferty kluczowych instytucji szczebla krajowego oraz możliwym wsparciem i warunkami jego udzielenia w ramach planowanego do realizacji w perspektywie 2021-2027 Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Wielkopolski Wschodniej.

Prezentacje z ofertą poszczególnych instytucji oraz danymi kontaktowymi zamieszczono poniżej

Prezentacja ARP S.A. – A.Rosiek

Prezentacja BGK – K.Antczak

Prezentacja PFR – M.Gajownik

Prezentacja PFR TFI – W.Jabłoński

Skip to content