W dniu 4 grudnia 2023 r. odbyło się szkolenie on-line dla potencjalnych beneficjentów w związku z organizowanym naborem dot. Działania 10.7 Infrastruktura na rzecz aktywnego społeczeństwa, edukacyjna oraz rewitalizacja wspierające transformację gospodarki (Nr: FEWP.10.07-IZ.00-001/23). Podczas szkolenia uczestnicy mieli okazję zapoznać się m. in. z procedurą naboru i oceny projektów, wymogami dotyczącymi pracy w Lokalnym Systemie Informatycznym (LSI 2021+), zasadami wypełniania wniosków o dofinansowanie, instrukcją do sporządzenia Studium Wykonalności, a także kryteriami wyboru projektów (formalnymi, merytorycznymi i strategicznymi) oraz wskazówkami dotyczącymi realizacji projektów wynikającymi z zapisu wzoru Umowy o dofinansowanie. Ważnym elementem szkolenia była również możliwość zadawania pytań ekspertom z Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego UMWW oraz z Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie w zakresie dotyczącym naboru. Poniżej pełny zestaw materiałów zaprezentowanych podczas szkolenia:

  1. Omówienie dokumentacji Działanie 10.7
  2. Kryteria wyboru projektów Działanie 10.7
  3. Kryteria strategiczne wyboru projektów Działanie 10.7
  4. Umowa o dofinansowanie Działanie 10.7
  5. Obowiązki informacyjno-promocyjne

Szkolenie dofinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji.

Skip to content