W dniu 28. sierpnia br. w Koninie odbyło się szkolenie dla potencjalnych beneficjentów w związku z otwarciem naboru na Inwestycje w zakresie kompleksowej (głębokiej) modernizacji energetycznej budynków sektora publicznego (w tym budynków użyteczności oraz zamieszkania zbiorowego) w ramach Działania 10.6 Przybliżenie Wielkopolski Wschodniej do osiągnięcia neutralności klimatycznej Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (Nr FEWP.10.06-IZ.00-001/23).

Prawie 70 uczestników reprezentujących sektor publiczny z obszaru Wielkopolski Wschodniej miało okazję szczegółowo zapoznać się m.in. z procedurą naboru i oceny projektów, wymogami dotyczącymi pracy w Lokalnym Systemie Informatycznym (LSI 2021+), zasadami wypełniania wniosku o dofinansowanie, instrukcją do sporządzenia Studium Wykonalności, kryteriami wyboru projektów (formalnymi, merytorycznymi i strategicznymi), a także wskazówkami dotyczącymi realizacji projektów wynikającymi z zapisów wzoru Umowy o dofinansowanie oraz obowiązkami informacyjno-promocyjnymi beneficjentów środków unijnych. Ważnym elementem spotkania była również możliwość zadawania pytań dotyczących naboru wniosków ekspertom z Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego UMWW oraz z Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie.

Poniżej zestaw materiałów zaprezentowanych podczas szkolenia:

  1. Omówienie dokumentacji procedury naboru oraz systemu LSI 2021+ dotyczących naboru w ramach Działania 10.06 FEW 2021-2027
  2. Omówienie kryteriów strategicznych dla działania 10.6
  3. Obowiązki informacyjno promocyjne
  4. Omówienie wzoru umowy o dofinansowanie

Ponadto zapraszamy na stronę www.wrpo.wielkopolskie.pl, gdzie znaleźć można pełną dokumentację dot. przedmiotowego naboru.

Szkolenie dofinansowane zostało przez Unię Europejską ze środków Pomocy Technicznej Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.

Skip to content