W dniach 19-20 czerwca br. (kolejno w Turku i Koninie) odbyły się szkolenia dla potencjalnych beneficjentów w związku z organizowanymi naborami na Działanie 10.2 Wsparcie inwestycji w MŚP i dużych przedsiębiorstwach (Nr FEWP.10.02-IZ.00-001/23 oraz Nr FEWP.10.02-IZ.00-002/23). W ich trakcie blisko 200 uczestników miało okazję szczegółowo zapoznać się m.in. z procedurą naboru i oceny projektów, wymogami dotyczącymi pracy w Lokalnym Systemie Informatycznym (LSI 2021+), zasadami wypełniania wniosku o dofinansowanie, instrukcją do sporządzenia Studium Wykonalności, a także kryteriami wyboru projektów (formalnymi, merytorycznymi i strategicznymi) oraz wskazówkami dotyczącymi realizacji projektów wynikającymi z zapisu wzoru Umowy o dofinansowanie. Ważnym elementem spotkań była również możliwość zadawania pytań ekspertom z Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego UMWW oraz z Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie w zakresie dotyczącym naborów.  Poniżej pełny zestaw materiałów zaprezentowanych podczas szkoleń:

1. Omówienie dokumentacji Działanie 10.2

2. Kryteria wyboru projektów Działanie10.02

2a. Kryteria strategiczne wyboru projektów Działanie 10.2

3. Umowa o dofinansowanie Działanie 10.2

4. Instrukcja do sporządzenia Studium wykonalności (część opisowa) Działanie 10.2

5. Instrukcja do sporządzenia Studium wykonalności (część obliczeniowa) Działanie 10.2

Szkolenia dofinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji.

Skip to content