13 września 2022 r. Prezes Maciej Sytek, Pełnomocnik Zarządu Województwa Wielkopolskiego ds. restrukturyzacji Wielkopolski Wschodniej, uczestniczył w posiedzeniu plenarnym Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego.

Podczas spotkania Pan Krzysztof Woś, Prezes PGW Wody Polskie, omówił kwestie dotyczące Kaskady Dolnej Wisły i perspektywy budowy stopnia wodnego w Siarzewie. Po prezentacji odbył się panel dyskusyjny pt. „Czy stać nas na bierność w gospodarce wodnej?”, moderowany przez Żanetę Marciniak, Zastępcę Dyrektora Projektu SW Siarzewo – PGW Wody Polskie. Jako paneliści wystąpili: Jan Krzysztof Ardanowski, Poseł na Sejm RP, Przewodniczący Rady do spraw Rolnictwa i Obszarów Wiejskich przy Prezydencie RP, Krzysztof Woś, Prezes PGW Wody Polskie,  prof. dr hab. Zygmunt Bernard Babiński z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego (dalej UKW), dr inż. Łukasz Weber – specjalista ds. inżynierii środowiska oraz dr inż. Jarosław Tomalik, Prezes Hydroergia sp. z o.o.

W dalszej części posiedzenia Maciej Banachowski, Prezes Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Kujawsko-Pomorskiego mówił o bezpieczeństwie nad wodą i roli WOPR, natomiast Prof. UKW dr Michał Habel przedstawił projekt pt. „Woda dla Kujaw – żywność dla Polski”, którego podstawowym celem jest poprawa bezpieczeństwa żywnościowego Polski, poprzez kompleksowe uregulowanie problemu zaopatrzenia w wodę terenów o bardzo dużym potencjale dla prowadzenia gospodarki rolnej w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego oraz przeprowadzenie pilotażu adaptacji sektora rolniczego do zachodzących zmian klimatu.

W trakcie kolejnego panelu dyskusja toczyła się wokół tematu „Jak pogodzić ochronę środowiska z produkcją przemysłowo-rolną?”. Debatę prowadził Roman Rogalski, a w roli panelistów wystąpili: Paweł Szadek, Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska ZE PAK SA, Sławomir Kopyść, Członek Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Ryszard Zarudzki, Zastępca Dyrektora ds. transferu wiedzy i innowacji Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie, Tomasz Molenda, Prezes Zarządu CIECH Soda Polska S.A., dr Przemysław Nawrocki z Fundacji WWF Polska oraz Maria Stępniewska, Dyrektor Pionu Biznesu Orlen Neptun Sp. z o.o.

Fotografia: Jacek Nowacki (www.kujawsko-pomorskie.pl)

Skip to content