Szanowni Państwo,

przekazujemy Państwu do konsultacji społecznych projekt Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Wielkopolski Wschodniej, tj. projekt dokumentu, w którym wskazano cele oraz proponowane kierunki wydatkowania środków w ramach Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji. Niniejszy projekt dokumentu, będący efektem konsultacji z członkami Grup Roboczych Wielkopolski Wschodniej, zawiera propozycje planowanych typów operacji, zgłaszanych m.in. przez członków Grup, które będą przedmiotem uzgodnień ze stroną rządową oraz Komisją Europejską co do możliwości finansowania z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji lub 2 i 3 filara Sprawiedliwej Transformacji. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do złożenia uwag w przedmiotowym zakresie.

Opinie i uwagi do projektu prosimy zgłaszać na załączonym formularzu na adres:  transformacja@arrkonin.org.pl do 14 maja 2021 r. Projekt Planu oraz formularz składania uwag są dostępne poniżej.

Projekt Planu Sprawiedliwej Transformacji Wielkopolski Wschodniej

Formularz zgłaszania uwag

Skip to content