Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu na swojej stronie internetowej informuje, że odbywa się kolejna, XXIII edycja Konkursu pn. „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju województwa wielkopolskiego”.

Do Konkursu mogą przystąpić jednostki samorządu terytorialnego: gminy wiejskie, gminy miejskie (z wyłączeniem miast na prawach powiatu), gminy miejsko – wiejskie i powiaty (z wyłączeniem miast na prawach powiatu). W Konkursie mogą również brać udział organizacje (w tym organizacje pożytku publicznego), a także podmioty gospodarcze zarejestrowane na terenie województwa wielkopolskiego oraz podległe ww. jednostkom samorządu terytorialnego: jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i jednostki pomocnicze gminy.

Do Konkursu mogą być zgłaszane projekty, w dwóch kategoriach:

Kategoria I – projekty dotyczące lokalnego oddziaływania w zakresie działalności proekologicznej – promującego  zrównoważony rozwój, m. in. w takich dziedzinach jak ochrona wód, powietrza, ochrona powierzchni ziemi, gospodarka odpadami, ochrona i kształtowanie przyrody, edukacja ekologiczna.

Kategoria II – projekty dotyczące lokalnego oddziaływania w zakresie działalności prokulturowej – o znaczeniu kulturowym, historycznym, nawiązującym do tradycji.

Termin zgłaszania projektów konkursowych do udziału w XXIII edycji Konkursu upływa z dniem 31 maja 2022 r.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z Regulaminem Konkursu i wzięcia w nim udziału.

https://www.umww.pl/artykul/konkurs-pn-dzialania-proekologiczne-i-prokulturowe-w-ramach-strategii-rozwoju-wojewodztwa-wielkopolskiego-1

Skip to content