W dniu dzisiejszym w Centrum Kultury i Sztuki w Koninie rozpoczęła się dwudniowa konferencja towarzysząca w ramach IV Zjazdu Forum Burmistrzów na rzecz Sprawiedliwej Transformacji. Organizatorem wydarzenia jest ARR Transformacja we współpracy z WWF Polska, Miastem Konin oraz Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie. Wśród uczestników: przedstawiciele samorządów miast i gmin regionów górniczych, ministerstw, organizacji pozarządowych, nauki, sektora przedsiębiorstw itp. oraz goście z zagranicy, w tym eksperci z Niemiec, przedstawiciele Komisji Europejskiej, Banku Światowego, inicjatywy Powering Past Coal Alliance (PPCA) oraz ambasady Wielkiej Brytanii w Warszawie.

Forum Burmistrzów to międzynarodowa platforma wymiany doświadczeń, wiedzy i potrzeb dedykowana burmistrzom gmin węglowych w Europie. Obecnie sieć tworzy 61 burmistrzów oraz prezydentów z 11 krajów Europy. W tym roku gospodarzem wydarzenia jest Stara Zagora w Bułgarii, jednak ze względu na sytuację pandemiczną spotkanie odbywa się w trybie hybrydowym. Dla przedstawicieli polskich gmin przygotowana została konferencja towarzysząca w Koninie. Wśród kluczowych tematów podejmowanych w ramach konferencji konińskiej znalazły się m.in.: przykłady transformacji regionów górniczych z Polski i zagranicy, planowanie zielonej transformacji i dywersyfikacja gospodarcza w gminach górniczych, rekultywacja terenów pokopalnianych, fundusze i dobre praktyki w zakresie klastrów energii i spółdzielni energetycznych oraz promocja marki Wielkopolska Dolina Energii.

Wielkopolska Wschodnia jest jednym z pierwszych polskich regionów górniczych, w którym realizowany będzie proces sprawiedliwej transformacji. Na jego obszarze znajdują się kopalnie oraz elektrownie węglowe o mocy ponad 1GW, w których zatrudnionych jest blisko 4 000 osób. Zgodnie z ambitnymi celami przyjętymi przez region we współpracy z Grupą ZEPAK, do 2030 r. nastąpi całkowita rezygnacja z wydobycia węgla brunatnego oraz wygaszenie elektrowni wykorzystujących ten surowiec do produkcji energii elektrycznej. W dalszej perspektywie, tj. do 2040 r., założono natomiast osiągnięcie pełnej neutralności klimatycznej przez region. Spotkanie w Koninie to doskonała okazja dla wymiany doświadczeń nie tylko przedstawicieli miast i gmin regionów górniczych, ale i różnego rodzaju środowisk uczestniczących w procesie sprawiedliwej transformacji. W przypadku Wielkopolski Wschodniej transformacja energetyczna i związane z nią odchodzenie od węgla traktowane są nie tylko jako istotny problem rozwojowy, ale również jako szansa, dzięki której możliwa będzie poprawa jakości życia mieszkańców oraz wzrost gospodarczy w oparciu o zidentyfikowane potencjały. Niniejsze możliwe będzie w dużej mierze dzięki możliwości wykorzystania wiedzy i doświadczeń różnego rodzaju podmiotów uczestniczących w procesie zarówno w kraju, jak i na świecie. Z tego względu organizatorzy uznali za kluczowy wymiar międzynarodowy spotkania, zapewniony przez podmioty na co dzień bardzo ściśle współpracujące z subregionem w związku z realizacją jego ambitnych zamierzeń związanych ze sprawiedliwą transformacją.

Skip to content