Zapraszamy Państwa do udziału w Konferencji Międzynarodowej pn.: WODÓR JAKO KIERUNEK ROZWOJU INNOWACYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW W KONTEKŚCIE SPRAWIEDLIWEJ TRANSFORMACJI WIELKOPOLSKI WSCHODNIEJ, organizowanej w dniu 8 września br. w sali konferencyjnej restauracji „Factoria” w Koninie przez ARR Transformacja Sp. z o.o. oraz Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie. 

Niniejsze wydarzenie stanowi jeden z kluczowych elementów POLSKO-WŁOSKIEJ MISJI GOSPODARCZEJ H2 Wielkopolska, w ramach której subregion koniński gościć będzie zagranicznych ekspertów oraz przedsiębiorców działających w branży odnawialnych źródeł energii, koncentrujących się na transferze technologii w sektorze energetycznym ze szczególnym uwzględnieniem systemów związanych z produkcją, magazynowaniem, dystrybucją i zastosowaniem wodoru, a także z branży przemysłu jutra oraz wnętrz przyszłości. W trakcie organizowanej Konferencji interesariusze z Wielkopolski Wschodniej uzyskają możliwość nie tylko zapoznania się z aktualną sytuacją w zakresie realizacji procesu sprawiedliwej transformacji subregionu z uwzględnieniem możliwości jej finansowania (w szczególności różnego rodzaju wsparcia sektora MŚP), ale również pozyskania wiedzy oraz wymiany doświadczeń w zakresie wdrażania najnowszych rozwiązań w sektorze energetycznym wykorzystujących wodór, które mogą stanowić ważny element na drodze odchodzenia od węgla.

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń do udziału w konferencji w terminie do 6 września br. na adres mailowy transformacja@arrkonin.org.pl.

Program wydarzenia

Skip to content