13 grudnia 2023 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego odbyło się kolejne posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021 – 2027 (FEW).

Komitet Monitorujący na czele z Panem Marszałkiem Markiem Woźniakiem w trakcie obrad przyjął m.in. kolejne kryteria wyboru projektów w ramach Priorytetu 10 Sprawiedliwa Transformacja Wielkopolski Wschodniej.

Kryteria dotyczyły następujących typów projektów, dla których nabór planowany jest w 2024 roku:

  • Edukacja przedszkolna w ramach Działania 10.1 Rynek pracy, kształcenie i aktywne społeczeństwo wspierające transformację gospodarki;
  • Budowa ekosystemu start-up’owego, w tym budowa i rozwój hubów technologicznych i inkubatorów przedsiębiorczości czy przestrzeni coworkingowych w ramach Działania 10.3 Budowa ekosystemu instytucji otoczenia biznesu oraz wsparcie publicznej infrastruktury B+R i cyfryzacji administracji publicznej;
  • Wsparcie rozwoju OZE zgodnie z dyrektywą (UE) 2018/2001 w zakresie rozwoju energetyki rozproszonej w ramach Działania 10.6 Przybliżenie Wielkopolski Wschodniej do osiągnięcia neutralności klimatycznej;
  • Inwestycje w zakresie kompleksowej (głębokiej) modernizacji energetycznej budynków mieszkalnych, wielorodzinnych w ramach Działania 10.6 Przybliżenie Wielkopolski Wschodniej do osiągnięcia neutralności klimatycznej;
  • Zakup zeroemisyjnego taboru autobusowego (elektrycznych BEV, wodorowych FCV) na potrzeby publicznego transportu zbiorowego w ramach Działania 10.5 Sprawnie funkcjonujący i zdekarbonizowany transport publiczny (dla projektu składanego w trybie niekonkurencyjnym pt. „Niskoemisyjny transport publiczny w subregionie konińskim”).

Więcej o posiedzeniu Komitetu Monitorującego:

https://wrpo.wielkopolskie.pl/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/fundusze-europejskie-dla-Wielkopolski-2021-2027/komitet-monitorujacy-2

Skip to content