W imieniu Instytucji Zarządzającej programem Funduszy Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 informujemy o zatwierdzeniu listy projektów ocenionych pozytywnie oraz negatywnie z wyróżnieniem projektu wybranego do dofinansowania w ramach naboru nr FEWP.10.01-IZ.00-001/23 dla typu projektu: Aktywizacja zawodowa osób dotkniętych skutkami transformacji w ramach Działania 10.1 Rynek pracy, kształcenie i aktywne społeczeństwo wspierające transformację gospodarki.

W ramach przeprowadzonego naboru wsparcie uzyska projekt Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu pn. Podnoszenie i zmiana kwalifikacji oraz aktywizacja zawodowa pracowników Grupy Kapitałowej Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin zorientowana na utworzenie i utrzymanie miejsc pracy „Droga do zatrudnienia po węglu” na maksymalną kwotę dofinansowania (UE i BP) o wartości 257 142 857,13 zł.

Szczegóły dotyczące naboru: https://wrpo.wielkopolskie.pl/nabory/435

Uchwała ZWW

Załącznik do Uchwały

Skip to content