Instytucja Zarządzająca przedstawia listę projektów ocenionych pozytywnie oraz negatywnie z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr FEWP.10.01-IZ.00-006/23

Uchwała Zarządu Województwa Wielkopolskiego Nr 170/2024 z dnia 20.06.2024 r.

Załącznik do Uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego Nr 170 /2024 z dnia 20.06.2024 r.

Skład Komisji Oceny Projektów 

Skip to content