W imieniu Instytucji Zarządzającej programem Funduszy Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 informujemy o zatwierdzeniu listy projektów ocenionych pozytywnie oraz negatywnie z wyróżnieniem projektu wybranego do dofinansowania w ramach naboru nr FEWP.10.01-IZ.00-005/23 dla typu projektu: Rozwój szkolnictwa wyższego w ramach Działania 10.1 Rynek pracy, kształcenie i aktywne społeczeństwo wspierające transformację gospodarki.

W ramach przeprowadzonego naboru wsparcie uzyska projekt Akademii Nauk Stosowanych w Koninie pn. Rozwój studiów o profilu praktycznym i form kształcenia ustawicznego dostosowanych do potrzeb Wielkopolski Wschodniej na maksymalną kwotę dofinansowania (UE i BP) o wartości 11 033 100,00 zł.

Szczegóły dotyczące naboru: https://wrpo.wielkopolskie.pl/nabory/471

Uchwała ZWW

Załącznik do Uchwały

Skip to content