W imieniu Instytucji Zarządzającej programem Funduszy Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 informujemy o zatwierdzeniu listy projektów ocenionych pozytywnie oraz negatywnie z wyróżnieniem projektu wybranego do dofinansowania w ramach naboru nr FEWP.10.01-IZ.00-003/23 dla typu projektu: Uczenie się przez całe życie – Baza Usług Rozwojowych w ramach Działania 10.1 Rynek pracy, kształcenie i aktywne społeczeństwo wspierające transformację gospodarki.

W ramach przeprowadzonego naboru wsparcie uzyska projekt spółki Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie pn. Transformacja w kształceniu osób dorosłych z Wielkopolski Wschodniej na maksymalną kwotę dofinansowania (UE i BP) o wartości 28 928 569,47 zł.

Szczegóły dotyczące naboru: https://wrpo.wielkopolskie.pl/nabory/450

Uchwała ZWW

Załącznik do Uchwały

Skip to content