W dniu 19 września br. ARR Transformacja zorganizowała spotkanie online w formule warsztatów grup roboczych Wielkopolski Wschodniej związane z inauguracją konsultacji społecznych projektu Strategii rozwoju Wielkopolski Wschodniej 2040 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko. W trakcie spotkania, poza zaprezentowaniem aktualnych wersji obu dokumentów, przedstawiono interesariuszom szczegóły dotychczasowych prac nad przygotowaniem Strategii, w tym dotyczące wyników wybranych prac diagnostycznych opracowanych dla potrzeb dokumentu, a także przybliżono politykę rozwoju województwa i miejsce subregionu konińskiego w Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego.

Prezentacja dotycząca Strategii rozwoju Wielkopolski Wschodniej 2040

Prezentacja dotycząca Prognozy oddziaływania na środowisko

Zgodnie z przyjętymi założeniami konsultacje społeczne projektu Strategii rozwoju Wielkopolski Wschodniej 2040 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko przeprowadzone zostaną w dniach od 21 września do 13 października br. W tym czasie każda zainteresowana osoba i instytucja ma możliwość składania uwag i wniosków do obu dokumentów na specjalnie ku temu przygotowanym Formularzu.
Szczegóły dotyczące konsultacji dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej UMWW

Skip to content