Informujemy, że dnia 2 marca 2023r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego zatwierdził harmonogram naborów wniosków dla Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027. W ramach Programu po raz pierwszy uruchomione zostaną środki pochodzące z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (FST) dedykowanego obszarowi Wielkopolski Wschodniej.

Zgodnie z dokumentem, planowane na 2023 rok konkursy w zakresie wsparcia z FST dotyczyć będą w szczególności następujących typów działań w ramach priorytetu 10.:

  • Wsparcia kształcenia zawodowego w ramach Działania 10.1 Rynek pracy, kształcenie i aktywne społeczeństwo wspierające transformację gospodarki;
  • Wsparcie inwestycji MŚP w zakresie dostosowywania do zmieniających się warunków rynkowych i technologicznych oraz tworzenia nowych miejsc pracy, cyfryzacji i internacjonalizacji w ramach Działania 10.2 Wsparcie inwestycji w MŚP i dużych przedsiębiorstwach;
  • Inwestycji w zakresie kompleksowej (głębokiej) modernizacji energetycznej budynków sektora publicznego (w tym budynków użyteczności publicznej oraz zamieszkania zbiorowego) w ramach Działania 10.6 Przybliżenie Wielkopolski Wschodniej do osiągnięcia neutralności klimatycznej.

Szczegółowy harmonogram naborów wniosków dostępny jest na stronie: www.wrpo.wielkopolskie.pl

Harmonogram jest aktualizowany raz na kwartał i może ulec zmianie.

Skip to content