10 marca br. miało miejsce kolejne spotkanie Grup Roboczych działających na rzecz Sprawiedliwej Transformacji Wielkopolski Wschodniej. W spotkaniu wzięło udział ponad 80 uczestników. Spotkanie otworzył Prezes Maciej Sytek informując interesariuszy o postępach prac nad Terytorialnym Planem Sprawiedliwej Transformacji Wielkopolski Wschodniej.

Następnie przedstawiciele PwC zaprezentowali stan prac w ramach projektu doradczego dot. wsparcia w przygotowaniu TPST. Przekazali kluczowe informacje wynikające z raportu na temat mechanizmów zarządzania i angażowania interesariuszy, w tym proponowane modele wariantów zarządzania FST, oraz z raportu nt. procesu przejścia do neutralności klimatycznej, w tym analizę regionu Wielkopolski Wschodniej w kontekście najistotniejszych wyzwań regionu. Przedstawiono m.in. najważniejsze powody, dla których Wielkopolska Wschodnia będzie narażona w związku z transformacją.

Kluczowe aspekty to:

  • narażone miejsca pracy w związku z dążeniem do neutralności klimatycznej,
  • utrata przepływów z podatków lokalnych,
  • rekultywacja.

Ostatnim elementem prezentacji PwC było omówienie wielkości alokacji z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji dla kraju w przypadku, gdyby państwo członkowskie nie zobowiązało się do realizacji celu, jakim jest osiągnięcie neutralności klimatycznej UE do 2050 r.

Skip to content